Banda de Musica de Manacor
Directors de l'Associació "Banda de Música de Manacor"
 
Eduardo Bernabéu | Pere Siquier | Miquel Bauçà

Des de la creació de l'Associació Banda de Música de Manacor el 2006, la Banda té i ha tengut aquests directors.

Eduardo Bernabéu Valls, director a partir del 2014

Eduardo Bernabéu (Cocentaina, Alacant, 1966) va estudiar clarinet amb el profesor Francisco Florido Tenllado al Conservatori Superior de música i Dansa Oscar Esplà d'Alacant, finalitzant els estudis amb matrícula d'honor i el premi extraordinari de fi de carrera. Ha fet cursos de perfeccionament amb Enrique Pérez, Joan Enric Lluna, Jose Luis Estellés i Jehuda Gilard.

El 1995 va formar part de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles (Banda Mundial) com a clarinet solista. També ha actuat com a solista amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la Camerata Sa Nostra i l'Orquestra Jove Balear.

Ha estat professor de les escoles de música de Cocentaina, Inca, Calvià i Son Rapinya, a més donar classes de repertori orquestral al Conservatori Superior deMúsica de les Illes Balears.

Ha estat subdirector de la Societat Ateneu Musical i director de la Sociedad la Alianza de Torremançanes i de la SMI Santa Cecilia de Son Rapinya.

Des del 1996 és el clarinet solista de l'Orquesta Simfònica de les Illes Balears.

 


 

Pere Siquier Pons, director del 2010 al gener 2014

Pere Siquier (Felanitx, 1965) va iniciar els estudis de música als cinc anys amb Sor Catalina Rotger i poc després els de Clarinet amb Bartomeu Artigues; mes tard realitzà estudis al conservatori de Palma amb Pascual V. Martínez, obtenint el "1r Premi d'Honor" de final de carrera de grau mitjà. Obtingué el grau superior amb el catedràtic del conservatori superior del Liceu de Barcelona Rafel Grimalt obtenint el "1r Premi d'Honor".

Ha actuat com a solista a diverses "Setmanes de Música" de Felanitx, amb les Bandes de Música de Felanitx, Llucmajor, Paterna (València), Polinyà del Xúquer (València) i Banda Municipal de Palma.

Ha estat professor de diverses Escoles de Música: Santanyí, Montuïri, Vilafranca de Bonany, Capdepera, Petra i Felanitx.

De l'any 1986 al 2000 va ser Director de la Banda de Música de Petra, i ha estat Director de la Banda de Música de Felanitx del 2000 al 2004. També ha dirigit la Banda de Música de la Federació.

És professor músic, per oposició, de la Banda Municipal de Música de Palma amb l'especialitat de Requint.

 


 

Miquel Bauçà Rigo, director del 2005 al 2009

Miquel Bauçà (Manacor, 1974) començà els seus estudis musicals als 14 anys. Va obtenir el títol de Professor de Tuba al "Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca", la Llicenciatura de Direcció Orquestral a la "Royal School of Music" de Londres, i la Llicenciatura de Composició al "Conservatori Superior de Música de les Illes Balears".

Ha rebut classes de Direcció Orquestral de prestigiosos directors com Igor Dronovf, Miquel Rodrigo, Lyn Tao, Miguel Hernández Silva, R.Jordania, Albert Argudo i Juan José Ocón.

Ha estat professor de tuba, solfeig i harmonia de vàries escoles de música, com les d'Allegro (València), Capdepera, Manacor, Muro i Sant Llorenç.

Actualment és Director Titular de l'Orquestra Filarmònica de Menorca, l'Orquestra de Cambra de Llevant (Mallorca) i l'Orquestra de Cambra Allegro (València). Ha dirigit altres orquestres simfòniques com l'Orquestra Mediterràni, l'Orquestra Allegro, l'Orquestra de Vallduixó, entre d'altres.

A la Banda de Manacor ha tocat el bombardí, i va ser subdirector els anys 2003 i 2004. Fou nomenat Director l'any 2005.