Banda de Música de Manacor
 
 

Fotos del sopar | Fotos de grup | "Es meu pas per sa Banda municipal de Manacor"

Sopar de Santa Cecília. 14 de Novembre de 2008.


 


Els músics assistents als sopar
La Junta Directiva de la Banda dirigint-se als assistents


Directors: Tomeu Nadal, Rafel Nadal, i Miquel Bauçà


Flautes: Martí Nadal, Joan Pont, Toni Nadal, Antònia Bassa, Esther Martínez, Maria Àngela Riera, Petra Bauçà, i Laura Bibiloni; falta na Bàrbara Pou


Clarinets: (drets) Toni Nadal, Toni Forteza, Maria Antònia Sànchez, Margalida Llull, Margalida Català, Jaume Galmés, Jaume Roig, Toni Galmés, Iris Coello, Àngels Puig, Joan Truyols; (acotats) Miquel Galmés i Maties Albons; falten na Juana Maria Mascaró i na Maria Mesquida, i en Vicenç Marí (oboè).


Saxos: Tolo Català, Tolo Artigues, Toni Matas, Rafel Cortès, Mariona Pascual, Cati Bassa, i Toni Pastor; falta en Guillem Riera


Trompetes i fliscorns: Tomeu Cànaves, Tomeu Nadal, Pedro Sansó, Tomeu Millas, Mateu Riera, i Tomeu Bassa; falten en Toni Matas i en Llorenç Albons


Trombons, trompes, bombardins i baixos: Pep Riera, Miquel Bauçà, Tomeu Millas, Miquel Andreu, Marina Andreu, Joan Marimón, Carme Sànchez, Jesús Nicolau, i Joan Rebassa


Percussió: Toni Millas, Pedro Perelló, Biel Bibiloni, Mateu Perelló, Miquel Oliver, i Marc Machado


Els joves de la Banda: Marc, Àngels, Marina, Mariona, Laura i Iris


Es meu pas per sa Banda Municipal de Manacor

De forma voluntaria, sense por
i amb molt de gust he redactat
aquest escrit que he titulat:
"es meu pas per sa Banda Municipal de Manacor".

Amb vocació seriosa i formal
i moltes ganes d'estudiar
a tretze anys d'edat vaig començar
sa meva formació musical,
i de manera superficial
amb poc temps me vaig preparar
per poder ingressar
a sa Banda Municipal.

S'instrument que me varen donar
va ser es bombardí,
de so greu i no massa fi
que a mi me va encatar,
perquè a més d'acompanyar
fa melodia i contra-cant,
és un instrument important
que totes ses bandes haurien de disposar.

Per sa meva sordera musical severa
a mi me va passar
que es màxim que vaig arribar
segué ésser un músic de tercera,
però això de ninguna manera
a mi me va impedir
en cap moment de gaudir
de tenir uns companys de primera,
i avui de manera molt sincera
a tots vos don moltes gràcies des d'aquí.

A molts vos sembarà mentida
però per mi és sa veritat,
a sa Banda Municipal he deixat
es trenta anys més bons de sa meva vida
i me n'he duit en contrapartida
es molt de gust que he passat,
gust que mai he mesurat,
perquè per mesurar-lo no hi ha mida.

Avui aprofit s'ocasió
per donar gràcies a s'Ajuntament
p'es suport i recolzament
que dóna a aquesta institució,
i esper que aquesta col·laboració
sigui efectiva i permanent,
per tenir una banda decent
digna d'aquesta Corporació.

Amb devoció i humilment
prec a Santa Cecília, sa nostra patrona,
que ajudi a cada persona
que té sa música de professió o entreteniment
que cada nota, vocal o d'instrument
tingui sa figura de corxera, negra, blanca o redona,
i agradi a tanta de gent
que sa música sigui sa pedra que corona
qualsevol esdeveniment,
perquè si s'interpreta correctament
i s'escolta atentament
és agradable i emociona.

Músics de ses noves generacions
vos anim a tots des d'aquí,
perquè per molts d'anys poguem gaudir
de sentir ses vostres interpretacions
ja que sa música genera unes emocions
que cap altre so és capaç de produir,
músics seguiu aquest bon camí
perquè es públic pugui fruir de sentir
ses vostres magnífiques actuacions.

Avui faig especial memòria
i prec a Déu amb humilitat
que a tots els músics que mos han deixat
al llarg de tants d'anys d'història
les concedeixi la glòria
per a tota l'eternitat.

Amb aquest concert junts hem celebrat
sa festa d'es setanta-cinquè aniversari,
i si Déu ho vol esperam celebrar sa festa d'es centenari
en aquest mateix escenari,
tant meravellós i apropiat
que és per mi tant apreciat
que me sembla un lloc extraordinari.

Estam molt contents d'es membres de sa Societat
que mos hagin convidats a n'es músics veterans,
per això en nom seu i amb so cor damunt ses mans
vos donam gràcies de veres i amb sinceritat,
perquè així hem tengut s'oportunitat
de tornar-mos retrobar
i haver pogut renovar
sa nostra antiga amistat,
i vos agraïm que mos hagueu brindat
a tots els que hem volgut, s'ocasió de tocar
i així entre tots poder formar
llaços de companyonia i germandat.

Església de Crist Rei.
Manacor, 23 de novembre de 2008
Josep Riera