Banda de Música de Manacor
 
 

Concert de Son Macià | Concert de Cala Murada | Processó de S'Illot

Concert de Son Macià. 7 d'Agost de 2010. 

Concert de Cala Murada. 8 d'Agost de 2010.Processó de S'Illot. 15 d'Agost de 2010.